6xK31WS
מבנה

6xK36WS

כבל שזור משישה גדילים דחוסים, מבנה כל גדיל Warrington-Seale 1-6-6+6-12, שזירה מקבילה.

ליבה

IWRC

ליבת פלדה כבלית

גימור

B

U

מגולוון

בלתי מגולוון (שחור)

חוזק

1770

1960

2160

1770 ניוטון \ ממ"ר

1960 ניוטון \ ממ"ר

2160 ניוטו ן\ ממ"ר

שזירה

sZ

zs

zZ

sS

ימנית רגילה

שמאלית רגילה

ימנית לרוחב (Lang lay)

שמאלית לרוחב (Lang lay)

קטרים

 10 עד 32 מ"מ

מאפיינים ושימושים

כבל גמיש, בעל עמידות טובה בשחיקה מכנית ומעיכה ובעל עמידות סבירה בקורוזיה. משמש לגלגלות משיכה וחילוץ וגלגלות הרמה. השימוש לגלגלות הרמה מוגבל ליישומים בהם לא נדרש כבל בלתי מתפתל או כאשר משתמשים בזוגות של כבלים בעלי שזירה ימנית ושמאלית. מבנה זה משלב עמידות בשחיקה ועמידות בהתעייפות

מידע לשימוש ותחזוקה:

Core:

  • 0

Finish:

  • 0

Grade:

  • 0

Lay:

  • 0

מעליות

קרא עוד

בלתי מתפתלים לעגורנים

קרא עוד

שימוש כללי

קרא עוד

כבלים סטטיים נייחים

קרא עוד