6xK26S
מבנה

6xK26S

כבל שזור משישה גדילים דחוסים, מבנה כל גדיל Warrington-Seale 1-5-5+5-10, שזירה מקבילה.

ליבה

IWRC

ליבת פלדה כבלית

גימור

B

U

מגולוון

בלתי מגולוון (שחור)

חוזק

1770

1960

2160

1770 ניוטון \ ממ"ר

1960 ניוטון \ ממ"ר

2160 ניוטו ן\ ממ"ר

שזירה

sZ

zs

zZ

sS

ימנית רגילה

שמאלית רגילה

ימנית לרוחב (Lang lay)

שמאלית לרוחב (Lang lay)

קטרים

 10 עד 32 מ"מ

מאפיינים ושימושים

כבל בעל גמישות בינונית, בעל עמידות טובה מאד בשחיקה מכנית ומעיכה ובעל עמידות סבירה בקורוזיה. משמש לגלגלות משיכה וחילוץ וגלגלות הרמה. השימוש לגלגלות הרמה מוגבל ליישומים בהם לא נדרש כבל בלתי מתפתל או כאשר משתמשים בזוגות של כבלים בעלי שזירה ימנית ושמאלית. מתאים ליישומים בהם אורך חיי הכבל מושפע בעיקר ע"י שחיקה

מידע לשימוש ותחזוקה:

Core:

  • 0

Finish:

  • 0

Grade:

  • 0

Lay:

  • 0

מעליות

קרא עוד

בלתי מתפתלים לעגורנים

קרא עוד

שימוש כללי

קרא עוד

כבלים סטטיים נייחים

קרא עוד