6x41WS
מבנה

6x41WS

כבל שזור משישה גדילים, מבנה כל גדיל Warrington-Seale 1-8-8+8-16, שזירה מקבילה.

ליבה

FC

NFC

SFC

SC

WSC

IWRC

ליבה סיבית

ליבה מסיבים טבעיים

ליבה מסיבים סינתטיים

ליבת פלדה

ליבת פלדה גדילית (בד"כ עד קוטר 12 מ"מ)

ליבת פלדה כבלית (בד"כ בקטרים מעל 12 מ"מ)

גימור

B

U

מגולוון

בלתי מגולוון (שחור)

חוזק

1770

1960

1770 ניוטון \ ממ"ר

1960 ניוטון \ ממ"ר

שזירה

sZ

zs

zZ

sS

ימנית רגילה

שמאלית רגילה

ימנית לרוחב (Lang lay)

שמאלית לרוחב (Lang lay)

קטרים

10 עד 44 מ"מ

מאפיינים ושימושים

כבל גמיש ביותר, בעל עמידות טובה מאד בהתעייפות. מתאים במיוחד ליישומים בהם אורך חיי הכבל מושפע בעיקר ע"י התעייפות

מידע לשימוש ותחזוקה:

Core:

  • 0

Finish:

  • 0

Grade:

  • 0

Lay:

  • 0

מעליות

קרא עוד

בלתי מתפתלים לעגורנים

קרא עוד

שימוש כללי

קרא עוד

כבלים סטטיים נייחים

קרא עוד