שימוש כללי
6x19S

מבנה: 6x19S

קוטר: 8 עד 38 מ

6x25F

מבנה: 6x25F

קוטר: 8 עד 38 מ

6x26WS

מבנה: 6x26WS

קוטר: 8 עד 38 מ

6x31WS

מבנה: 6x31WS

קוטר: 10 עד 44 מ"מ

6x36WS

מבנה: 6x36WS

קוטר: 10 עד 44 מ

6x41WS

מבנה: 6x41WS

קוטר: 10 עד 44 מ

6xK19S

מבנה: 6xK19S

קוטר: 10 עד 32 מ

6xK26S

מבנה: 6xK26S

קוטר: 10 עד 32 מ

6xK31WS

מבנה: 6xK31WS

קוטר: 10 עד 32 מ

6xK36WS

מבנה: 6xK36WS

קוטר: 10 עד 32 מ

7x7x7 Cable-laid

מבנה: 6x[6x7-WSC]

קוטר: 10.5 to 17 mm

7X7X19S

מבנה: 6x[6x19S-WSC]

קוטר: 19 to 38 mm

6x19S

מבנה: 6x19 S

קוטר: 8 to 38 mm

6x25F

מבנה: 6x25 F

קוטר: 8 to 38 mm

4x26WS

מבנה: 4x26WS

קוטר: 8.3; 9.5; 11.5

6x26WS

מבנה: 6x26 WS

קוטר: 8 to 38 mm

6x31WS

מבנה: 6x31WS

קוטר: 10 to 44 mm

6x36WS

מבנה: 6x36WS

קוטר: 10 to 44 mm

6x41WS

מבנה: 6x41WS

קוטר: 10 to 44 mm

6xK19S

מבנה: 6xK19S

קוטר: 10 to 32 mm

6xK26WS

מבנה: 6xK26WS

קוטר: 10 to 32 mm

6xK31WS

מבנה: 6xK31WS

קוטר: 10 to 32 mm

6xK36WS

מבנה: 6xK36WS

קוטר: 10 to 32 mm

4x36WS

מבנה: 4x36WS

קוטר: 16.3

5x26WS

מבנה: 5x26WS

קוטר: 8.3; 9.5; 11.5

5xK26WS

מבנה: 5x26WS

קוטר: 8.3; 9.5; 11.5

6x19S

מבנה: 6x19 S

קוטר: 8.3; 9.5

מעליות

קרא עוד

בלתי מתפתלים לעגורנים

קרא עוד

שימוש כללי

קרא עוד

כבלים סטטיים נייחים

קרא עוד