שימוש כללי
6x19S

Construction: 6x19S

קוטר 8 עד 38 מ

6x25F

Construction: 6x25F

קוטר 8 עד 38 מ

6x26WS

Construction: 6x26WS

קוטר 8 עד 38 מ

6x31WS

Construction: 6x31WS

קוטר 10 עד 44 מ"מ

6x36WS

Construction: 6x36WS

קוטר 10 עד 44 מ

6x41WS

Construction: 6x41WS

קוטר 10 עד 44 מ

6xK19S

Construction: 6xK19S

קוטר 10 עד 32 מ

6xK26S

Construction: 6xK26S

קוטר 10 עד 32 מ

6xK31WS

Construction: 6xK31WS

קוטר 10 עד 32 מ

6xK36WS

Construction: 6xK36WS

קוטר 10 עד 32 מ

מעליות

קרא עוד

שימוש כללי

קרא עוד