9x19S-IWRC
מבנה

6x19 S

כבל שזור משישה גדילים, מבנה כל גדיל Seale 1-9-9, שזירה מקבילה

ליבה

FC

NFC

SFC

ליבה סיבית

ליבה מסיבים טבעיים - סיזל (מעל קוטר 8 מ"מ)

ליבה מסיבים סינתטיים - פוליפרופילן (עד קוטר 8 מ"מ)

גימור

U

בלתי מגולוון (שחור)

חוזק

1370/1770

1370/1770 ניוטון \ ממ"ר

שזירה

sZ

ימנית רגילה

קטרים

6 עד 19 מ"מ

מאפיינים ושימושים

כבל למעליות, משמש בעיקר ככבל ווסת מהירות. לעיתים גם ככבל איזון.

מידע לשימוש ותחזוקה:

Rope Category Number (RCN): 02 Rope ends must be secured against rotation.

Core:

 • options1
 • option2
 • option3

Finish:

 • options1
 • option2
 • option3

Grade:

 • options1
 • option2
 • option3

Lay:

 • options1
 • option2
 • option3

מעליות

קרא עוד

בלתי מתפתלים לעגורנים

קרא עוד

שימוש כללי

קרא עוד

כבלים סטטיים נייחים

קרא עוד