9x17S-IWRC
מבנה

9x17S

כבל שזור מתשעה גדילים, מבנה כל גדיל Seale 1-8-8, שזירה מקבילה

ליבה

PWRC

ליבת פלדה במבנה 9x7-WSC, מורכבת מתשעה גדילים במבנה 1-6 סביב ליבה פנימית במבנה Warrington 1-6-6+6. סגירת הליבה מתבצעת ביחד עם סגירת הכבל בשזירה מקבילה

גימור

U

בלתי מגולוון (שחור)

חוזק

1570/1770

1570/1770 ניוטון \ ממ"ר

שזירה

sZ

ימנית רגילה

קטרים

8 עד 16 מ"מ

מאפיינים ושימושים

כבל למעליות, ליבת הפלדה בסגירה מקבילה נותנת חתך מתכתי מקסימלי וגם משפרת משמעותית את עמידות הכבל בהתעייפות כי מאמצי הלחיצה בין הגדילים החיצוניים לגדילי הליבה נמוכים יותר. כוח הקריעה של הכבל גבוה במידה משמעותית מכבלים עם ליבה סיבית או ליבה מורכבת. כבלים אלו משמשים בעיקר ככבל תילוי במעליות המונעות בחיכוך כאשר אורכי הכבלים גדולים מאד, במעליות בהן המהירויות גבוהות במיוחד או במקרים בהם הכבלים עוברים הרבה שינויי כיוון. בעת התקנת כבלים מסוג זה יש להקפיד לא להכניס פיתולים לכבל ולא לתת לפסיעת הסגירה להתארך בגלל המשקל העצמי שלו לפני החיבור לתא המעלית או למשקל הנגדי.

מידע לשימוש ותחזוקה:

Rope Category Number (RCN): 02 Rope ends must be secured against rotation.

Core:

 • options1
 • option2
 • option3

Finish:

 • options1
 • option2
 • option3

Grade:

 • options1
 • option2
 • option3

Lay:

 • options1
 • option2
 • option3

מעליות

קרא עוד

בלתי מתפתלים לעגורנים

קרא עוד

שימוש כללי

קרא עוד

כבלים סטטיים נייחים

קרא עוד