8xK19S
מבנה

8xK19S

כבל שזור משמונה גדילים דחוסים, מבנה כל גדיל Seale 1-9-9, שזירה מקבילה

ליבה

FC

NFC

SFC

ליבה סיבית

ליבה מסיבים טבעיים - סיזל (מעל קוטר 8 מ"מ)

ליבה מסיבים סינתטיים - פוליפרופילן

גימור

U

בלתי מגולוון (שחור)

חוזק

1370/1770

1570/1770

1370/1770 ניוטון \ ממ"ר

1570/1770 ניוטון \ ממ"ר

שזירה

sZ

zZ

ימנית רגילה

ימנית לרוחב (Lang lay)

קטרים

10 עד 16 מ"מ

מאפיינים ושימושים

כבל למעליות, דומה בגמישותו למבנה 8x19 סיל "רגיל" אבל בעל כוח קריעה גבוה יותר ועמידות משופרת בשחיקה. מבנה זה יכול במרבית המקרים להחליף את המבנה המסורתי 8x19 סיל ללא צורך בהתאמה או שינוי כלשהו במעלית ולשפר במידה משמעותית את אורך החיים של הכבל בשימוש .

מידע לשימוש ותחזוקה:

Rope Category Number (RCN): 02 Rope ends must be secured against rotation.

Core:

 • options1
 • option2
 • option3

Finish:

 • options1
 • option2
 • option3

Grade:

 • options1
 • option2
 • option3

Lay:

 • options1
 • option2
 • option3

מעליות

קרא עוד

בלתי מתפתלים לעגורנים

קרא עוד

שימוש כללי

קרא עוד

כבלים סטטיים נייחים

קרא עוד