8x19W-IWRC-Comb
מבנה

8x19W

כבל שזור משמונה גדילים, מבנה כל גדיל Warrington 1-6-6+6, שזירה מקבילה

ליבה

IWRC

ליבת פלדה במבנה 8x7-NFC, מורכבת משמונה גדילים במבנה 1-6 סביב ליבה פנימית מסיבים סינתטיים

גימור

U

בלתי מגולוון (שחור)

חוזק

1570/1770

1570/1770 ניוטון \ ממ"ר

שזירה

sZ

ימנית רגילה

קטרים

8 עד 19 מ"מ

מאפיינים ושימושים

בל למעליות, במבנה זה הליבה המורכבת תורמת להגדלת שטח החתך המתכתי של הכבל וכתוצאה מזה גדלים גם כוח הקריעה שלו ומודול האלסטיות. לכן ההתארכות של הכבל תחת עומס נמוכה יותר. דומה מאד למבנה 8x19 סיל עם ליבה מורכבת אבל מעט יותר גמיש ובעל כוח קריעה מעט יותר גבוה. משמש בעיקר ככבל תילוי במעליות המונעות בחיכוך כאשר אורכי הכבלים גדולים מאד, במעליות בהן המהירויות גבוהות במיוחד או במקרים בהם הכבלים עוברים הרבה שינויי כיוון.

מידע לשימוש ותחזוקה:

Rope Category Number (RCN): 02 Rope ends must be secured against rotation.

Core:

 • options1
 • option2
 • option3

Finish:

 • options1
 • option2
 • option3

Grade:

 • options1
 • option2
 • option3

Lay:

 • options1
 • option2
 • option3

מעליות

קרא עוד

בלתי מתפתלים לעגורנים

קרא עוד

שימוש כללי

קרא עוד

כבלים סטטיים נייחים

קרא עוד