מעליות
6x19S-FC

מבנה: 6x19 S

קוטר: 6 עד 19 מ

6x19W-FC

מבנה: 6x19W

קוטר: 6 עד 19 מ

6x25F

מבנה: 6x25F

קוטר: 6 עד 19 מ

8x19S-FC

מבנה: 8x19S

קוטר: 8 עד 22 מ

8x19S-IWRC

מבנה: 8x19S

קוטר: 8 עד 19 מ

8x19W-FC

מבנה: 8x19W

קוטר: 8 עד 22 מ

8x19W-IWRC-Comb

מבנה: 8x19W

קוטר: 8 עד 19 מ

8x19W-IWRC

מבנה: 8x19W

קוטר: 8 עד 19 מ"מ

8x25F-FC

מבנה: 8x25F

קוטר: 8 עד 22 מ"מ

8xK19S

מבנה: 8xK19S

קוטר: 10 עד 16 מ"מ

9x17S-IWRC

מבנה: 9x17S

קוטר: 8 עד 16 מ"מ

9x19S-IWRC

מבנה: 6x19 S

קוטר: 6 עד 19 מ

6x25F-FC

מבנה: 6x25 F

קוטר: 10 to 19 mm

8x19S-Comb

מבנה: 8x19 S

קוטר: 8 to 19 mm

8x19W-Comb

מבנה: 8x19 W

קוטר: 8 to 19 mm

8xK19S-FC MasterForm

מבנה: 8xK19 S

קוטר: 10 to 28 mm

9x19S-PWRC

מבנה: 9x19S

קוטר: 10 to 16 mm

9x21F-IWRC

מבנה: 9x21F

קוטר: 12 to 16 mm

9x25F-IWRC

מבנה: 9x25F

קוטר: 12 to 16 mm

9x17S-PWRC

מבנה: 9x17S

קוטר: 8 to 16 mm

9x21F-PWRC

מבנה: 9x21F

קוטר: 12 to 16 mm

9x25F-PWRC

מבנה: 9x25F

קוטר: 12 to 16 mm

מעליות

קרא עוד

בלתי מתפתלים לעגורנים

קרא עוד

שימוש כללי

קרא עוד

כבלים סטטיים נייחים

קרא עוד