מעליות
6x19S-FC

Construction: 6x19 S

קוטר 6 עד 19 מ

6x19W-FC

Construction: 6x19W

קוטר 6 עד 19 מ

6x25F

Construction: 6x25F

קוטר 6 עד 19 מ

8x19S-FC

Construction: 8x19S

קוטר 8 עד 22 מ

8x19S-IWRC

Construction: 8x19S

קוטר 8 עד 19 מ

8x19W-FC

Construction: 8x19W

קוטר 8 עד 22 מ

8x19W-IWRC-Comb

Construction: 8x19W

קוטר 8 עד 19 מ

8x19W-IWRC

Construction: 8x19W

קוטר 8 עד 19 מ"מ

8x21F-FC

Construction: 8x21F

קוטר 8 עד 22 מ"מ

8x25F-FC

Construction: 8x25F

קוטר 8 עד 22 מ"מ

8xK19S

Construction: 8xK19S

קוטר 10 עד 16 מ"מ

9x17S-IWRC

Construction: 9x17S

קוטר 8 עד 16 מ"מ

9x19S-IWRC

Construction: 6x19 S

קוטר 6 עד 19 מ

מעליות

קרא עוד

שימוש כללי

קרא עוד