בלתי מתפתלים לעגורנים
8x25F-PWRC

מבנה: 8x25F

קוטר: 13 to 16 mm

8xK19S-PWRC

מבנה: 8xK19 S

קוטר: 8 to 12 mm

6x25F-FC

מבנה: 6x25 F

קוטר: 8 to 38 mm

6x26WS-FC

מבנה: 6x26 WS

קוטר: 8 to 38 mm

6X31WS-FC

מבנה: 6x31WS

קוטר: 10 to 44 mm

6X36WS-FC

מבנה: 6x36WS

קוטר: 10 to 44 mm

6X41WS-FC

מבנה: 6x41WS

קוטר: 10 to 44 mm

6XK19S-IWRC

מבנה: 6x31WS

קוטר: 10 to 44 mm

6xK26WS-IWRC

מבנה: 6xK26WS

קוטר: 10 to 32 mm

6XK31WS

מבנה: 6xK31WS

קוטר: 10 to 32 mm

6xK36WS

מבנה: 6xK36WS

קוטר: 10 to 32 mm

8x19S

מבנה: 8x19S

קוטר: 8 to 22 mm

8x19W

מבנה: 8x19W

קוטר: 8 to 22 mm

8x25F

מבנה: 8x25F

קוטר: 12 to 36 mm

8x36WS

מבנה: 8x36WS

קוטר: 12 to 36 mm

8xK26WS-EPIWRC

מבנה: 8xK26WS

קוטר: 12 to 36 mm

8xK26WS-IWRC

מבנה: 8xK26 WS

קוטר: 12 to 36 mm

8xK31WS-EPIWRC

מבנה: 8xK31WS

קוטר: 12 to 36 mm

8xK31WS-IWRC

מבנה: 8xK31WS

קוטר: 12 to 36 mm

8xK36WS-IWRC

מבנה: 8xK36WS

קוטר: 12 to 36 mm

18x7

מבנה: 18x7

קוטר: 5 to 28 mm

18xK7

מבנה: 18xK7

קוטר: 5 to 28 mm

18xK19

מבנה: 18xK19

קוטר: 13 to 36 mm

35(W)x7

מבנה: 35(W)x7

קוטר: 8 to 22 mm

35(W)xK7

מבנה: 35(W)xK7

קוטר: 9 to 22 mm

24(W)x19 S

מבנה: 24(W)x19 S

קוטר: 8 to 36 mm

מעליות

קרא עוד

בלתי מתפתלים לעגורנים

קרא עוד

שימוש כללי

קרא עוד

כבלים סטטיים נייחים

קרא עוד